KLUBBHUS

Holmavika Hamnelag

Holmavika Hamnelag SA
co/Victor Kjøde, 6740 Selje
Epost: post@holmavika.org
Mobil: 469 59 707 
Bankkonto: 3845.07.13012
Organisasjonsnummer: 990916373

Referat frå siste styremøter:
Styremøte 3 - 5. mars
Styremøte 4 - 28. mars

Pensum til båtførarprøva

Båtførarkurs

Referat årsmøte 31. januar

Oppdatering vedr. forsikring.

Medlemsliste
Bryggekart Styret Årsmøte Vedtekter
Leigetakarliste Utleige av klubbhus Dugnad Hamnelogg
Avtaleregister Ventelister båtplass
Slippen Søknad om båtplass