Tilbake til Årsmøte  

           Årsmelding 2013

Tillitsverv i perioden

Styret
Ole Oddan                           Leder                    
Jan Kåre Ødegård               Styremedlem      
Alvin Honningsvåg            Styremedlem      
Svein Kåre Årsheim           Styremedlem                                                                      
Roar Silden                          Vara                                                     

Revisorer
Olav Ervik                             Revisor                                 
Ove Hoddevik                     Revisor                 

Valgnemd
Jan Petter Venøy                 Valgnemnd
Vidar Berge                         Valgnemnd         

Følgende aktiviteter har pågått i Holmavika Hamnelag i 2013:

 • Avholdt fem styremøter HH lag i 2013
 • Sjekket ankerfester av dykker for brygge A, B og C. To fester må repareres.
 • Skiftet bolter mellom bryggeelementer brygge B
 • Strammet opp og satt i ny kjetting brygge B
 • Skiftet alle flyteelementer brygge B
 • Skiftet ny vire i vinsj for slippen.
 • Har hatt inspeksjon fra Suntech på slippvogn og den er blitt forsterket

med to langsgående stålbjelker

 • Ryddet slipp og parkeringsplass,
 • Arbeid med skader etter ”Dagmar” er fullført
 • Vi har mottatt penger fra Naturskadefondet etter ”Dagmar”  kr.38569.-
 • Det er foretatt en ny takst av skadene etter fullført arbeide og det er sendt

ny tilleggstakst til Naturskadefondet. Kr 65612.-

 • 2 medlemmer har solgt plassen sin,
 • Det er foretatt interne bytter av plasser samt at 2 nye medlemmer har kjøpt ledige plasser
 • 17 medlemmer har betalt strøm
 • 20 medlemmer har betalt fri for dugnad, dugnadsliste oppdateres fortløpende, alle skal

bidra med dugnad eller betale dugnadsavgift. Denne aksjonen ligger på styret og blir fulgt opp.

  • Styret hadde den 20-09-2013 et utvidet styremøte med vedtektskomiteen vedrørende justering

av vedtekter for å tilfredsstille samvirkeloven fullt  ut.

 • Vi har fått godkjent vår søknad som samvirkeforetak-SA
 • Skjøte på eiendommen 56/131 er blitt overført fra Holmavika Havnelag-A/L og

Holmavika Havnelag-BA til Holmavika Hamnelag-SA

 • Styret har utvida lån med kr 80000.- til totalt kr.395000.- Pant er utvida frå kr 500000 til kr. 1000000.- Løpetid 10år.
 • Styret vil påpeke at den økonomiske situasjonen i laget er anstrengt i forbindelse med

de investeringer som er foretatt i 2013 og regnskapshonorar i forbindelse med
ekstraordinært årsmøte 2012

 • Styret vil takke alle som har deltatt i dugnad i havna i 2013

 

Holmavika Hamnelag
__________________
Styret                                                    

Til toppen av siden Tilbake til Årsmøte