Til bryggekart Til forsida Til medlemslista

Avtaleregister

Utleige av plass

Medlem som ikkje brukar plassen sin skal melde frå til styret. Styret kan så leige ut plassen og krevje inn leige. Ved slutten av året får plasseigar oppgjer frå styret i samsvar med reglane i vedtektene. Oversikt over utleigde plasser finst i bryggekartet. Styret held oversikt over tidspunkt for start og slutt av leigeforhold.

Endring av plassbreidde

Medlem som ønskjer å endra breidda på båtplassen sin skal melde frå til styret. Styret undersøker om dette kan gjerast ved å gjere tilsvarande endringar i plassane i nabolaget. Dette vil vere på frivilleg basis. Långjevar kan når som helst be om å få den opprinnelige breidda si tilbake. Avtaler om slike endringar vert ført her.

Dato Avtale
05.07.2019 Klaus Solheim, plass B07 låner 50 cm bredde til Karstein Ødegård, plass B11.
05.02.2020 Victor Kjøde, plass B31 låner 25 cm bredde med Tore Nøstdal, plass B33.

 

 

Til bryggekart Til forsida Til medlemslista