Til framsida

   TEORIEN TIL BÅTFØRARPRØVA

       Bruk alltid tilbakepila i nettlesaren når du skal tilbake hit etter å ha klikka på ei lenke!

Mån 18. nov kl. 19-20 Sjømerker - Sammendrag-båtmannsknop
Mån 25. nov kl. 19-20 Fyr-fyrlykter og flaggstikk - Oppgaveark - Fyrkarakterer
Mån 2. des kl. 19-20 Kart og kartsymbol + dobbelt halvstikk - Oppgåveark
Mån 6. jan kl. 19-20 Styringsreglar - Redningsselskapets artikkel om styringsreglar
Mån 13. jan kl. 19-20 Lanterner og signaler
Mån 20. jan kl. 19-20 Lover - Oppgåver - Oppgåver med svar (lagre på eigen masking først)
Mån 27. jan kl. 19-20 Nødsituasjonar - Oppgåver - Oppgåver med svar (lagre på eigen maskin først)
Mån 3. feb kl. 19-20 Sjømannskap - Oppgåver - Oppgåver med svar (lagre på eigen maskin først)
  Elektroniske sjøkart Gratis spørsmål: tryggferdsel.no * bliskipper.no * nautila.no/batforertest/
  Repetisjon: 50 figurer kystnavigasjon.no (figurane er i eit særskilt format som gjer at du må bruke nettlesaren Microsoft Edge)

YouTube-videoar: Hvordan sette ut posisjoner og kurser i kartKart og sjømerker * Kart og sjømerker
* Fyr og fyrlykter * Vikeplikt * Lanterner * Fyr og lykter * Lanterner * Sjøveisregler * Symboler i kartet
* Lover og regler *

Prøve i
Sikkerheitssenteret
i Måløy torsdag
27. februar
kl. 18:00. Pris 744 kr.

Test på Sikkerhetssenteret i Måløy. Prøva tek ca. 1 time. Gruppa er påmeldt og stadfesta. Deltakarane må sjølve syte for skyss. Senteret er samlokalisert med Fagskulen Sogn og Fjordane, sjå kart nedafor. Les informasjonsskrivet og skriv ut dette skjemaet, fyll det ut og ta det med deg til prøva.

Prisen for prøva er 744 kroner.

I informasjonsskrivet står det at du må ha med deg stikkpassar, parallellforskyvar og kalkulator. Du kan klare deg med vanleg skulepassar i staden for stikkpassar, og med gradskive og linjal i staden for parallellforskyvar.

Ekstratime for dei som vil:
Kartøving i Holmavika måndag 24. februar
kl. 19:00. Ta med gradskive, linjal, passar, blyant, viskelær.

Til framsida