Til forsida  

Dugnader

Alle medlemmane må

  • anten møte til minst 10 timer dugnad i løpet av året,

  • eller melder frå til styret at dei vil betale seg fri for deltaking på dugnad. Prisen er 1000 kroner i 2020. Betal først når du får tilsendt faktura for beløpet.

Frammøte til dugnadene vert registrert ved at du skriver deg inn i liste som ligg i Klubbhuset. Dette vert så markert i medlemslista på nettsida vår, slik at ein kan følgje med om frammøte eller frikjøp er registrert.

Dugnad er triveleg! Det blir kaffi/te og noko å bite i etter dugnaden. Sjå bilder under frå tidlegare dugnader!

Bilder frå dugnader

2. mai 2019 4. mai 2019 22. august 2019 24. august 2019

 

  Til forsida