Bilete av elektrisk anlegg før paneling av vegg og tak

Bileta er fordelt på to sider. Første side har 34 bilete. Andre side har 46 bilete.

Til neste side

Til neste side