Tilbake Til forsida  

FORSIKRING HOS TRYG

Notat fra kasserar i epost 18. august 2019:

1. Forsikringa omfatter heile hamna med kaier, utstyr og klubbhus.
a) Alminneleg ansvarsforsikring, kr. 4961
b) Brannforsikring. kr. 7833
c) Grunnpremie, kr. 590
d) Samla pris for naturskade. kr. 264
TOTAL FORSIKRINGSPREMIE med årleg forfall 22.12: kr.13.648,-

I vilkåra er det understreka at vi må følgje sikkerhetsforskrifter for vedlikehald, FA215 og for varme arbeider, FA280. Desse tinga gjeld først og framst sikre seg mot ulukker/hendelser, bruk hjelm der det er krav, forsiktig med varme, sveising nær brennbart materiale etc..

Vilkår BANGA831-Båtforening
Å merke seg her:
"Forsikringen dekker ansvar for skade på lystfartøyer som voldes under opphaling, sjøsetting og under opplag på land samt i båthavn og på sjøen. Men forsikringen dekker ikke skade under flytting på land, for skade enkeltmedlemmer eller båteiere pådrar seg, ansvar for skade ved reparasjonsarbeider, ansvar for skade ved brann, ansvar som eiere av eller leverandører til båter har."

Ved utleie må vi minne leietakarane om deira ansvar; ha eigne båtar forsikra og kva som er deira ansvar i høve hamnelaget og laget sine forsikringar.

Til toppen av sida Til forsida