Til forsida  

Hamnelogg for Holmavika Hamnelag SA

2019

ÅR

MÅNED

TILTAK

2019

 

Erstatta fortøying mellom brygge A og B, med ny forankring.
Reparert landgang fra brygge C.
Sveiset og reparert arm til vinsjen på slippvogna.

2018

ÅR

MÅNED

TILTAK

2018

 

Skifta fortøyning fra brygge B mot brygge C.
Skifta fortøynign fra brygge B mot brygge A.

2017

ÅR

MÅNED

TILTAK

2017

 

Haust

 • Kjøpt og montert bommer foran slippen.
 • Nye vann-og el-poster på brygge A og B.
 • Lagt ut rør til nye vannposter på brygge B.
 • Skifta to bryggefortøyninger i indre del av brygge A, i retning mot moloen.

 

Nov/des

 • Erstatta fire bolter i indre del av brygge B.
 • Sveist plate i ytre del av brygge B.

2016

ÅR

MÅNED

TILTAK

2016

 

 

 • Reparert indre fortøyning mot vest på brygge B.
 • Ny vajer til slippvogna.
 • Lagt ut ny fortøyning til brygge B fra plass 7 mot vest.
 • Søkke på fortøyning ytterst på brygge B mot vest.
 • Søkke på fortøyning ytterst på brygge A mot vest.
 • Innkjøpt vannforsyning og to straumsøyler til brygge A og B.
 • Innkjøpt bommer til slippen.

2014 - 2015

2014 Juni
 • Skiftet lås i dør til brygge A.
 • Ankerfeste B2 på brygge B forsterket. Det ble satt inn ny kraftigere kjetting og satt inn nye sjakler samt strammet kjetting.
 • 30. juni: Sjekket sjakler og ankerfeste på brygge A som går ut i innløpet til havna der ble det nedsatt et anker i 2009.
  Festene ser bra ut. Ikke nødvendig å skifte hverken kjetting eller sjakler.
2014 August
 • Reparerte havarert ankertrosse som går fra søraustlige hjørne av brygge C i retning sørvest.

Dugnad 28. august:

 • Ny wire til slippvogna montert. Ny hjul montert på landgangen brygge A.
2015  
 • Slippvogna har fått ny wire.
 • Slippvogna er målt.
 • Det er installert kameraovervaking. I samband med dette vart det sett på hengelås på bodene ved Aog B-bryggene, bygd låsbart skåp til kamerautstyret, samt sett opp tre kamera og gravd ned/trekt 100 meter kabel.
 • Det er installert fem bryggestiger, to på A- og B-bryggene, en på C-bryggen.
 • Det er sett opp skilt om låsing av port og forbod mot lensing i hamna.
 • Den vestre fortøyningen til C-brygga har to ganger vært slitt eller kuttet av, og har umiddelbart vært reparert.
2015 Juni

Dugnad 6. juni:

 • Alle flyteelement i A-brygga skifta.
 • C-brygga retta opp ved hjelp av nye flyteelement plassert mellom dei eksisterande.
2015 Hausten
 • Installert nye private gangbare utriggarar mellom plass nummer 29 og 31, mellom 19 og 21, mellom 17 og 19, mellom 11 og 13 og mellom 9 og 11.
 • Installert to nye gangbare utriggarar inst på A-brygga (ved plass 1) og inst på brygge C (ved plass 10) slik at vi kunne etablere plassar med gangbare utriggarar på ei side.
 • Reparert fortøyning (spleisa nye endar)
  • på B-brygga frå plass 22 mot C-brygga (dykkar K. Fure)
  • på C-brygga frå enden mot SV mot B-brygga. Har vore av to gongar.

2013

2013

Februar

11.02.13 Har gjort midlertidig reparasjon på ankerfeste B10 brygge B.
15.02.13 Permanent reparasjon på ankerfeste B10 brygge B.
16.02.13 Bytta kjetting , sjakklar og flytta feste på innsida av brygga for ytre bryggefaste C10 på Brygge C . Følgje med om det blir gnag / andre skader på brygge / uteriggar.

2013

Mars

Fjerning av død fisk frå havna.

2013

April

Dato 26.04.13 :
Forskaling og armeing av forsterkingskant på molo ende.
Kappet stenger rundt flyteelementene og merket plassering av nye elementer.

2013

Mai

11.05.13
Bytting av flyteelementer på Brygge B.
Legging av galme flyte elementer i container for levering til Nomil.
Egenkontroll på vinsen på slippen.
14.05.13
Vår reingejering på parkeringsplass , opning av dreneringer frå parkeringsplassen og rydding på slipp området.
Dato 22.05.13 : Spleising og  skifte av tau på slippvogn
Dato 31.05.13 : Gjennomgang av ankerfester Brygge B.

 

2013

Juni

Dato 03.07.13 : Ytre ankerfeste brygge C har fått  nytt lodd montert.

Dato 14.06.13
Støyping av forsterkingskant på molo ende for reperasjon etter Damar orkanen.

2013

Juli

19 og 20.07.13
Reperasjon ankerfester på brygge B og C.
Oppstramming av feste B9 og B11

2013

August / september

Fullføring av reperasjonar etter Dagmar orkanen , med støyping i molo og asfaltering av deler på molo området.
Riving og fjerning av forskalingd materialer etter molo arbeida.

 

2013

September / oktober

Dato 08.09.13 : Rapport fra Rune Skår vedrørende vinsj.
Sjekket vinsjen i dag og kjørt den en del.
Koblet på Audien og drog den med bremsen påslått på alle fire jul oppover slippen , dette for å se om belasting påvirker lyd i vinsj, og om sikringen ble overbelastet.
Vekten på Audien er 1900 kg.
Det virker som alt er i orden og sikringen sto inne hele tiden, ingen ulyd.
Skal splitte vinsjen for sjekk, men har ikke fått tid enda.
Dato 01.09.13 : Forsterkning av slippvogn etter krav etter kontroll frå SunTeck.
Dato 30.10.13 : Skiftet ankerfeste B2

2013

November

Dato 07.11.13 : Fjernet gammel kjetting og sjakler på enden av brygge B, har erstattet disse med ny kraftigere kjetting og nye sjakler.

Dato 14.11.13 : Gjennomgang av ankerfester på brygge A
Ankerfestene ser bra ut fra overflaten. De er mulig at den som går vestover på enden av brygga trenger oppfølging.

Dato : 17.11.13 : Bytta begge boltanen på bryggeelement mellom Ole Bosnes og Terje Edvardsen samt satt på plass
utrigger imellom disse som hadde falt ut av låsing.

Dato : 18.11.13 : Satt på plass det innerste flyteelement som hadde sklidd ut av posisjon Brygge B. Vidar Berge var her med kranbil for å løfte opp innerste bryggeelement
Dato 25.11.13 : Kjetil Fure har i dag gjennomført dykking og inspeksjon av ankerfester på bunnen av havna.
Dato 30.11.13 : Skiftet bolt bryggefeste B2.
Strammet opp kjetting og satt i ny sjakl ankerfeste B12.
Strammet opp kjetting og satt i ny sjakl ankerfeste B11.

2013

Desember

Skaffet reserve boltar til brygge skjøytar.
Dato 06.12.13 : Satt på plass flytelement 3 på første bryggeelement og flyteelement 1 på andre flyteelement brygge B som var låsna frå btyggene pga uvær/stor fjøre.

2012

2012

Januar

07.01.12

Demontering av feste Brygge A

Ryddet Slipp, kai og molo

2012

Januar

14.01.12

Strammet A2 feste  Brygge A

Stag Landfeste brygge A festet med 20mm Bolter samt nytt ledd og foringer
Strammet tau fra land til brygge

2012

Januar

17.01.12

VestMek Borgundvåg nye foringer til stag landfeste brygge B

2012

Januar

21.01.12

Egenkontroll av slippvogn samt opptrekk, sjakler og vinsj inklusive inspeksjon av vire. Se eget vedlegg

2012

Februar

20.02.12

Påhengt lodd på tau B8 brygge B for å unngå gnag

2012

Februar

23.02.12

Gjennomgått skader på Molo med politi i forbindelse med skade erstatning
(Alvin Honningsvåg)

2012

Mars

17.03.12
Skiftet ut gammel installasjon og installert hjul på landgang brygge B.
Skaffa foringar og rør for å reparere det yste brygge elementet på brygge B.

2012

Mars

20.03.12
Bytta boltar i brygge element  ved Jon Haugen sin plass på brygge B.
Er dette ein spesiell ut satt plass for kneking av desse boltane ?

2012

April

05.04.12
Bytta stoppekrane og gardenkobling på vannuttak på slippen. Fose i stykker pga av at anlegget ikkje blir drenert ut etter bruk. Må passe på at dette blir gjort slik at vi unngår slike skadar seinare.. Sett på nytt handtak og reparert gardena kobling på brygge C.

2012

April

17.04.12
Rydding av slipp og asfaltert område og  parkeringsplass og fjerning av små kratt . Levert rusk og rask på Nomil.
Skraping og kosting av mose på mur kant mot havnebassenget.

2012

April

19.04.12
Spyling med brannbil av asfalterte området og  parkeringsplass 

2012

Mai

Bytting av ta til stramme mekanisme på slipp vogna.
Fjerning av død måse frå Havnebassenget.
Klipping av gress

2012

Juni

05.06.12
Reparet landfeste  på  flytedel brygge A.
Sveising og ny bolt med mutter.

2012

Juni

07.06.12
Montert ny uteriggar på brygge C med bredde 3 meter.
Klipping av gress

2012

Juli

Dato : 20.07.12
Restaurering av diverse  lys og stikkonter på brygga A , B og C.
Klipping av gress

2012

Juli

Dato : 30.07.12
Skifta wire , sjaklar , krok og kjetting på slippvogna .
Sjakkel 5,4 tonn.
Krok 5,5 tonn.
Setrifikat blir lagt ved faktura frå Selstad. Orginaler blir lagt i bankboksen og kopi i slipp bua.

2012

August

15. August
Skiftet foringer på stag landfeste brygge B.
Klipping av gress.

2012

September

10.09.12
Reparert kailys + lys på molo.
Bytta bolt på mellom bryggeelement på B-brygga ved John Haugen.

2012

Oktober

10.10.12
Reparert vanntilførsel til slipp og brygge C. Slange til brygge C var gått i frå i koblinga på brygge C.
13.10.12
utskifting av hengslene på yste bryggeledd på B-brygga.
15.10.12
Forskaling av kant på kant til molo innløp som vart skadd ubder Dagnar 25.12.11.

2012

November

24.11.12
Bytta bolt i mellom brygge elementer ved skjøyt plass B27.

29.11.12
Dykking for inspeksjon av ankerfester , ankertu og lodd på tau til anker fester. Ingen merknader i følgje Svein K. Aarsheim og Adrian Mortensen

2011

2011

Oktober

 

 

 

Dykket 10.10.11.
A3 ca 10% rest av stål i øye på stein og sjakkel.
A3 Sjaklet i tau for eventuelt løfte opp stein
A7 ca 10% rest av stål i øye på stein og sjakkel
A7 sjaklet i tau for eventuelt løfte opp stein.
B3 kjetting i brygge var av, kause låg på bunn
B11 kjetting i brygge var av, kause låg på bunn
Dykking 15.10.11
B3 50% rest av stål i øye på stein og sjakkel

Ellers var alle andre fortøyninger ok. R. Skår

2011

November

   1.  

Båt med kran brukt til løft av ankerstein samt ny plassering av disse for A2 og A7

A3 endret til A2 (Se merknad 10.10.11)

Ankerstein A2 løftet opp inspisert og satt inn 2 nye øyer samt nytt tau og kjetting for feste i ankerstein og brygge
Ankerstein A7 løftet opp inspisert og satt inn 2 øyer og ny kjetting ved ankerstein, feste i brygge funnet i orden

Gjenstående arbeid A2 er å feste kjetting til brygge med lodd på tau og kjetting
(Resterende arbeid vil bli utført mandag 07.11.11)

2011

November

07.11.11

A2 festet kjetting til brygge med lodd

Landfeste brygge C endret. Satt i ny Øyebolt og ny kjetting

2011

November

09.11.11

Skiftet ut gamle med nye vannslanger oppe på brygge A og B

2011

November

10.11.11
Fjernet gammelt tau ved havnebåt og kjørt til Nomil

2011

November

12.11.11

Flyttet fester til tau for stramming av støtter på slippvogn

Ryddet rund kanter samt ryddet i boder ved brygger

2010

2010

Januar

 

Juni

 

 

August

Oppdaga at A 9 er festa i brygga med eit tau samme som B 13  Må gjerast noe med

B 13 satt i ny kjetting 4 Juni 2010
B 1 inspisert og funnet i orden
A 9 festet med kjetting 05-06 2010

 

Skiftet tau i landfester brygge A og B

2009

2009

November

03/11
A 1 Kjetting av ca 1meter fra stein
A 2 Slitasje lik ved stein og lodd. Kan bruke sjakkel og kjettingende å skjöte med
A 3 OK
A 4 Kjetting av ved lodd
A 12-A 13-A 5-A 6 OK
A 7 Slitasje i sjakkel og öyebolt på steinen/loddet
A 11-B 1-A 10-B 2-A 9-B 3-A 8-B 4 OK alle sammen
B 13 begynt slitasje i sjakkel  OK
B 12 begynt slitasje i sjakkel  OK
B 11-C 2-B 10-C 3 OK
B 9-B 8-B 6-B 7 alle OK
C 7 tau ligger mot en stein neste 1 kardel av
C 6-C 1-C 2 alle OK

 07/11
B 5 og B 9 Sette inn ny kjetting frå brygge til tau 2 m i kvar
B 1-B 13 bör fiksast
A 1 er skifta tau og ny kjetting nere
A 4 Sett inn nytt tau
A 2 Skifta kjetting nere

Pr 07/11 meiner eg fortöyningane er bra borsett frå B 1 og B 13

Dykker har inspisert fester i Nov 2009

2008

2008

Juli

28/7 
Skifte av övre delen av B6-B7-B8
Sette inn ein stubb kjetting oppe på dei 3
Taua videre nedover så bra ut. Vi hadde ikkje froskemann

2007

2007

 

Vi fikk ei gave frå Marine Harvest. 4 större anker og nokre brukte sjakler
For å styrke opp eksisterende fortöyningane la vi ut sommeren 2007 3 anker
1 stk fortöyning med lang kjetting A 2. Har hatt problemer med gnag der på grunn av stein på bunnen
1 stk fotöyning frå enden av A brygge retning innlöpet ved sida av A 5
1 stk fotöyning frå enden av A brygge retning utviklingshall ved sida av A 7
Det siste anker ligg i beredskap la ny fortöyning A 10 med lang kjetting
Kjettingane oppe på brygga må sjekkes grundig

 

Mai

A 13 slitne av vinter på grunn av kvass stein(Gnag)
Mai 07 vart det ordna med en kombinasjon av kjetting og tau. A 11 under Jarle Hovden vart skifta Mai 07.
A 5 Ny Mai 07

 

Juni

4/6-07 kontoll av fortöyningane
A 1 tau av
A 13 tau dårlig
A 2 og A 7 Öye i stein gåen
B 12 og B 2 Sjekk kjetting på brygga
B 9-5-6-7-8- Ikkje kontrollert
C 4-5-6-7 Ikkje kontrollert

 

Oktober

Den 13/10 -07
A 2 Nytt patentanker og tau . Det gamle ligg
Skifta feste på brygga
A 5 Nytt patentanker og tau, Det gamle ligg
A 7 Nytt patentanker og tau, Det gamle ligg
Jan, Viktor, Harald

2006

2006

Oktober

Tauet til Stein A 2 var av. Knytte det berre sammen igjen. Midlertidig rep

 

Desember

A-5 var av i sjakel i stein. Sett i ny sjakkel. Samtidig vart dei andre taua på enden av Brygge A sjekka og funne i orden.
Bör ha en större dugnad til våren på fortöyningane.  Kennet Husevåg og Adrian dukka opp

2005

ÅR

MÅNED

TILTAK

2005

Januar

Alle på A-brygge undersökt Stramma A-13

 

Mai

Undersøkt alle på Brygge B og C Skifta B-1, B-2 og B-4


Til toppen av sida Til forsida