Årsmøte 2021

Styret planlegg for årsmøte fredag 5. februar.
Saker til årsmøtet må meldast styret innan 15. januar.


KLUBBHUS

Holmavika Hamnelag

Holmavika Hamnelag SA
co/Victor Kjøde, Haugane 56, 6740 SELJE
Epost: post@holmavika.org
Mobil: 469 59 707 
Bankkonto: 3845.07.13012
Organisasjonsnummer: 990916373

Styretmøte nr 1
4. januar 2021

Lørdagskaffe 11-13

Pensum til båtførarprøva

Båtførarkurs
Medlemsliste
Bryggekart Styret Årsmøte Vedtekter
Leigetakarliste Utleige av klubbhus Dugnad Hamnelogg
Avtaleregister Ventelister båtplass
Slippen Søknad om båtplass