MELDING: Som tiltak etter hendinga på brygge B den 28.09 samt referat fra styremøte 06/2020 bli følgende info til medlemmer i Holmavika Hamnelag. Medlemmer som skal strekke strømkabel til båten må montere plastrør under risten slik at kabel kryssningen blir under rista på brygga, da unngår vi at personer kan snuble i ledninger. Plastrør ligger i hamna mellom brygge A – B og plast strips finner er plassert i bryggehuset ved A brygga. Viktig og halde bryggene reine for å unngå lignende hendelser. Alle medlemmer må sette stor fokus på dette.


KLUBBHUS

Holmavika Hamnelag

Holmavika Hamnelag SA
co/Victor Kjøde, 6740 Selje
Epost: post@holmavika.org
Mobil: 469 59 707 
Bankkonto: 3845.07.13012
Organisasjonsnummer: 990916373

Referat styremøte 7
4. november 2020

Lørdagskaffe 11-13

Pensum til båtførarprøva

Båtførarkurs
Medlemsliste
Bryggekart Styret Årsmøte Vedtekter
Leigetakarliste Utleige av klubbhus Dugnad Hamnelogg
Avtaleregister Ventelister båtplass
Slippen Søknad om båtplass