KLUBBHUS

Holmavika Hamnelag

Holmavika Hamnelag SA
co/Victor Kjøde, 6740 Selje
Epost: post@holmavika.org
Mobil: 469 59 707 
Bankkonto: 3845.07.13012
Organisasjonsnummer: 990916373

Ang. dugnad 2020

Referat styremøte 6. august

Pensum til båtførarprøva

Båtførarkurs
Medlemsliste
Bryggekart Styret Årsmøte Vedtekter
Leigetakarliste Utleige av klubbhus Dugnad Hamnelogg
Avtaleregister Ventelister båtplass
Slippen Søknad om båtplass