Bygging av klubbhus 2017-18

Til framsida

Bygging av klubbhuset vart utført på dugnad og starta 8. mai 2017. Hamnesjef Terje Edvardsen leia arbeidet.
Klubbhuset vart innvia lørdag 5. mai 2018.

  Bilete frå innviinga Inventar El-anlegg

8. mai

8. mai

9. mai

9. mai

13. mai
1. august
1. august
3. august
3. august 4. august
7. august 8. august
8. august 9. august
9. august 9. august
9. august: Taket er tett 10. august
11. august 11. august
27. august 2. september
4. september 6. september
7. september 8. september
8. september 11. september
25. september

14. oktober

14. oktober

19. oktober

25. oktober

30. oktober

30. oktober

11. november

11. november

15. november

17. november

22. desember

9. januar 2018

9. januar

14. januar

14. januar

18. januar

18. januar

18. januar

18. januar

24. januar 24. januar
25. januar 2. februar
5. mars 5. mars
16. mars 17. mars
7. april 7. april
7. april 7. april

Til framsida