Til bryggekart Til forsida Til medlemslista

Leigetakarliste

Medlem som ikkje brukar plassen sin skal melde frå til styret. Styret kan så leige ut plassen og krevje inn leige. Ved slutten av året får plasseigar oppgjer frå styret i samsvar med reglane i vedtektene.

Plass Eigar Leigetakar Telefon Epost
B29 Aksel Berge Ove Hallén 900 14 395 Ove-arh(a)online.no
B30 John Grytting Johannes Madsen 413 16 107 johsmadsen(a)gmail.com
A19 Jørund Hammersvik Ivar Skårbø 957 81 511 eskaarbo(a)hotmail.no
B05 Ove Hoddevik Per Ivar Myklevoll 908 51 024 per.ivar(a)myklevoll.no
B10 Rune Moldestad Per Atle Hjelmeland 951 90 852 peratlehjelmeland(a)hotmail.no
B22 Rune Liseth Kim Silden 957 42 073 kimsilden(a)yahoo.no
B32 Terje Lundebrekke Harald Berge 906 58 872 harald.s.berge(a)gmail.com
A06 Geir Johnny Rye Dag Hamre 414 99 966 dag(a)paneda.no
B37 Catharina H. Silden Jon Terje Hamre 908 40 787 post(a)seljecamping.no
A17 Thomas Kvamme Olaug Wold 905 43 439 olaug.w(a)online.no
C-C Anne Lise Hove Teige Rolf Bakke 901 18 514 rolbakk3(a)online.no
C07 Selje Hyttesenter Svein Hoff 952 19 374 s-a-h(a)online.no
C08 Jorunn Hammer Magnar Drageseth 909 19 201 -
B06 Anders Listou Knut Djupedal 900 54 993 djudju@online.no
A31 Per Røyset Jan Vidar Smenes 905 48 921 jvsmenes@hotmail.com
A30 Erling Årvik Bjørn Drage 970 92 845 bdrage264@gmail.com
Til bryggekart Til forsida Til medlemslista