Til forsida  

Slippen

Prisar ved slipping

Slippsetting større båt med hamnelaget si vogn:
Medlem: 400 kr, ikkje medlem 1200 kr

Satsane gjeld for slippsetting i inntil fire døgn. I perioden 1.oktober – 1.mars kan ein tillate slipping i lengre periodar, til dømes ei veke i gongen, såframt dette ikkje er til ulempe for andre som ønskjer slipping.

Sjøsetting eller opptak av småbåt med eiga vogn:
Medlem 50 kr, ikkje medlem 150 kr

 

Kontaktpersonar

Terje Edvardsen 906 26 826
Arne Hjertenes 913 66 464
Rune Jan Skår 918 33 805
Johannes Madsen 413 16 107
Svein-Kåre Aarsheim 951 40 599

Betaling for bruk av slippen

Slippsetting med hamnelaget si vogn
Vert registrert i protokollen. Rekning vert sendt.

Medlem som bruker slippen med eiga vogn
Send SMS-melding om bruken til leiar Ole Bosnes,
mobilnummer 908 77 960. Hugs å ta med ditt eige namn!

Ikkje-medlem som vil bruke slippen med eiga vogn
Ta kontakt med ein av kontaktpersonane. Rekning på 150 kroner vert sendt i etterkant. Du kan også betale kontant til kontaktpersonen.

 

Til toppen av sida Til forsida