Til forsida  

Slippen

Prisar ved slipping

Slippsetting større båt med hamnelaget si vogn:
Medlem: 400 kr, ikkje medlem 1200 kr

Satsane gjeld for slippsetting i inntil fire døgn. I perioden 1.oktober – 1.mars kan ein tillate slipping i lengre periodar, til dømes ei veke i gongen, såframt dette ikkje er til ulempe for andre som ønskjer slipping.

Sjøsetting eller opptak av småbåt med eiga vogn:
Medlem 50 kr, ikkje medlem 150 kr

 

Kontaktpersonar

Terje Edvardsen 906 26 826
Arne Hjertenes 913 66 464
Rune Jan Skår 918 33 805
Victor Kjøde 469 59 707
Per Årvik 952 04 508
Geir Petter Hatlenes 906 19 975
Harald Myklebust 902 02 586

Betaling for bruk av slippen

Slippsetting med hamnelaget si vogn
Vert registrert i protokollen. Rekning vert sendt.

Medlem som bruker slippen med eiga vogn
Send SMS-melding om bruken til leiar Victor Kjøde,
mobilnummer 469 59 707. Hugs å ta med ditt eige namn!

Ikkje-medlem som vil bruke slippen med eiga vogn
Ta kontakt med ein av kontaktpersonane. Rekning på 150 kroner vert sendt i etterkant. Du kan også betale kontant til kontaktpersonen.

 

Slippreglar

Bruk av slippen og slippvogn er på eiga ansvar.

Båteigar er ansvarleg for å ha forsikring i orden.

Holmavika Hamnelag har ikkje ansvar for skader som
måtte oppstå ved opphaling, lagring og utsetting.

Skader som ved uaktsomhet blir påført vogn/båt
under bruk, må båteigar bekoste og reparere.

Båteigar er ansvarleg for fjerning av spesialavfall.

Anna avfall skal heller ikkje etterlatast i båthavna/slippen.

Båteigar skal kontrollere utstyr og vogn nøye
før slipping og deretter signere på denne avtalen.

Lenke til avtale for utskrift

 

 

Til toppen av sida Til forsida