Til forsida  

Søknad om båtplass

Søknad om båtplass skal vere skriftleg.

Send brev til
Holmavika Hamnelag, Postboks 155, 6741 Selje

eller

epost til
post@holmavika.org

Når søknaden blir motteken av styret blir du sett på venteliste. Dei som bur i området frå Skårbø til Eide har 1. prioritet. Andre som bur i Selje kommune utanom dette området har 2. prioritet. Til sist kjem søkjarar som ikkje bur i kommunen.

Gjeldande ventelister finn du her. Der vil du også sjå at det er ventelister for utviding av plass og bytte av plass. Dette er for dei som alt har plass i hamna. Desse har prioritet før søkjarar til ny plass. Men når eit medlem bytter plass blir jo ein annan plass ledig.

Prisar

Prisane vert justert for kvart år etter vedtak på årsmøtet. Gjeldande priser finn du i
paragraf 3 i Vedtektene.

Til toppen av sida Til forsida