Til forsida  

 

Styret 2020

post@holmavika.org
Leiar Victor Kjøde

469 59 707

victorkjode@gmail.com
Styremedlem Per Knut Årvik 952 04 508 perknutaarvik@hotmail.com
Kasserar Ole Bosnes 908 77 960 obosnes@online.no
Hamnesjef Arne Hjertenes 913 66 464 ahjerte@gmail.com
Husvert Jan Petter Venøy 907 64 406 jan.p.venoy@online.no
Varamedlem Jarle Hovden 480 44 853 jarlho2@online.no

Merk:
Etter å ha sett på eit styremøtereferat (pdf-fil) må du bruke tilbakepila til nettlesaren
for å komme tilbake hit.

Notat om forsikring august 2019

Tillegg etter årsmøtet 2020

Etter dialog med Tryg i februar 2020, vert det presisert, at dersom nokon meiner å ha krav på erstatning ved t.d. ulykke eller uhell, må det fremjast krav om det mot
Holmavika Hamnelag. Det vert opp til forsikringsselskapet, evt. i dialog med båteigar sitt forsikringsselskap, å avgjere om ansvarsforsikringa laget har vert aktivert, eller om laget åleine må bere kostnaden heilt eller delvis.

Sjå også Slippreglar under Slippen.

 

 MØTEREFERATER

Styremøte 6-2015: REFERAT (pdf)
Styremøte 5-2015: REFERAT (pdf)
Styremøte 4-2015: REFERAT (pdf)
Styremøte 3-2015: REFERAT (pdf)
Styremøte 2-2015: REFERAT (pdf)
Styremøte 1-2015: REFERAT (pdf)

Styremøte 1-2014: REFERAT (pdf)
Styremøte 2-2014: REFERAT (pdf)
Styremøte 3-2014: REFERAT (pdf)
Styremøte 4-2014: REFERAT (pdf)
Styremøte 5-2014: REFERAT (pdf)
Styremøte 6-2014: REFERAT (pdf)
Til toppen av sida Til forsida