Til forsida  

VENTELISTER
for bytte, kjøp eller leige av båtplass

All fordeling av båtplassar, ved arv, sal, kjøp, bytte og utleige, skal skje gjennom styret i Holmavika Hamnelag SA. Søknad skal skje skriftleg, gjennom brev (Holmavika Hamnelag, c/o Victor Kjøde, Hauane, 6740 Selje) eller epost (post@holmavika.org). Oppgje namn, bustadsadresse, telefonnummer og epost.


Venteliste for bytte av båtplass

Nr Namn Påmeldt Noverande plass
1 Geir-Ove Liseth 12-07-2020 B03
2 Saron Osmundsvåg 26.08.2020 C07
3 Erlend Drageseth 01.09.2020 B16
4 Magne Fure 10.03.2021 B10

Venteliste for kjøp av båtplass

Prioritet 1: Venteliste for dei som bur i området Skårbø - Eide

Nr Namn Påmeldt Telefon Epost
1 Kenneth Husevåg 03.06.2019 909 97 196 kenneth_husevag@hotmail.com
2 Knut Djupedal 15.07.2019 900 54 993 djudju@online.no
3 Mona Drage 10.08.2019 489 94 835 monajdrage@gmail.com
4 Jan Vidar Smenes 11.08.2019 905 48 921 jvsmenes@hotmail.com
5 Karstein Ødegård 14.08.2019 481 42 779 karstein.odegard@online.no
6 Frode Sneide 24.08.2019 975 46 278 frodesneide@yahoo.no
7 Arve Maurstad 24.08.2019 917 88 795 arvemaurstad@hotmail.com
8 Rezk Ali 22.01.2020 973 67 809 hekmat.alali14@gmail.com
9 Kjellaug og Svein Hoff Styremøte 4 952 19 374 s-a-h@online.no
10 Knut Haugland 21.02.2020 932 90 448 aahaugla@online.no
11 Atle Riksfjord 26.08.2020 405 32 938 post@riksbygg.com
12 Runar Årvik 08.12.2020 994 25 547 runar1992@hotmail.com
13 Geir Inge Hjertenes 05.04.2021 975 52 622 geir.hjertenes@hotmail.com
14 Stian Ervik 17.04.2021 979 51 836 stian_ervik@hotmail.com

Prioritet 2. Venteliste for dei som bur andre stadar i tidlegare Selje kommune

Nr Namn Påmeldt Telefon Epost
1 Olaug Wold 29.10.2017 905 43 439 olaug.w@online.no

Prioritet 3. Venteliste for dei som bur utanfor tidlegare Selje kommune

Nr Namn Påmeldt Telefon Epost
1 Sunni Lillehamre
Hjertenes
06.04.08 470 12 505 hjertesun@hotmail.com
2 Leni Kristiansen, Havrenesvegen 91
6900 Florø
14.07.15 415 70 560 lenikristiansen@gmail.com
3 Svein Rotevatn 22.02.2016 971 89 046 svein.rotevatn@enivest.net
4 Per Ivar Myklevoll 25.05.2017 908 51 024 per.ivar@myklevoll.no
5 Ola Røstum 12.08.2017 41603411 roestum@online.no
6 Ove Hallén 07.05.2018 900 14 395 Ove-arh@online.no
7 Liv Koller-Borg 19.10.2018 466 81 235  
8 Unni Kriken 10.10.2019 41 78 54 01 unni@firdarevisjon.no

Venteliste for leige av båtplass

All fordeling av båtplassar, ved arv, sal, kjøp, bytte og utleige, skal skje gjennom styret i Holmavika Hamnelag SA. Søknad skal skje skriftleg, gjennom brev (Holmavika Hamnelag, c/o Victor Kjøde, Hauane, 6740 Selje) eller epost (post@holmavika.org). Oppgje namn, bustadsadresse, telefonnummer og epost.


Prisar for leige av plass

Årsprisen for utleige er  kr. 3.600,- (sjå Vedtekter). Månadsprisen er kr. 300,-. Leiga skal betalast forskottsvis til hamnelaget. Hamnelaget beheld 10 % av leigeinntekta. Resten vert utbetalt til utleigar innan utgangen av desember kvart år.

Prioritet 1: Venteliste for dei som bur i området Skårbø - Eide

Nr Namn Påmeldt Telefon Epost
1        

Prioritet 2. Venteliste for dei som bur andre stadar i tidlegare Selje kommune

Nr Namn Påmeldt Telefon Epost
1        

Prioritet 3. Venteliste for dei som bur utanfor tidlegare Selje kommune

Nr Namn Påmeldt Telefon Epost
1 Svein Rotevatn 24.08.2018 971 89 046 svein.rotevatn@enivest.net
2 Ola Røstum 24.08.2018 416 03 411 roestum@online.no
3 Liv Koller-Borg 19.10.2018 466 81 235  
4 Ronny Træet 07.09.2019   ro-trae@online.no
5 Unni Kriken 10.10.2019 41 78 54 01 unni@firdarevisjon.no

 

Til toppen av sida Til forsida